Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

MOST

Program mobilności studentów i doktorantów

 

     Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Programie Mobilności Studenckiej i Doktoranckiej „MOST”. Program – funkcjonujący od 15 lat – umożliwił wyjazd na inną uczelnię krajową już ponad 10 tysiącom osób. Rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki 2018/2019 trwa od 15 kwietnia do 15 maja. Aby skorzystać z tej oferty, należy przede wszystkim odwiedzić stronę internetową Programu MOST, na której można zapoznać się ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi funkcjonowania Programu, a także – nie odchodząc od biurka – zgłosswoją kandydaturę.

 

     Podstawowymi zaletami Programu są:
– możliwość studiowania na jednej z 29 najlepszych uczelni krajowych;
– wybór kierunku obecnie studiowanego lub pokrewnego;
– samodzielne opracowanie planu zajęć, uczęszczanie na przedmioty nie będące w ofercie Uczelni Macierzystej.
     Zapoznaj się z aktualną ofertą MOST-u oraz załóż konto w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonasz rejestracji i uzyskasz status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.
Dla studentów http://most.amu.edu.pl/index.php/rekrutacja/rekrutacja-krok-po-kroku
Dla doktorantów http://most.amu.edu.pl/index.php/doc/rekrutacjadoc

 

     Studenci, Doktoranci zainteresowani udziałem w Programie MOST składają pisemne wnioski w dziekanacie najpóźniej do dnia 17 maja br. włącznie.
      Zachęcamy do skorzystania z tej oferty oraz śledzenia aktualności dotyczących MOST-u na portalu społecznościowym Facebook: www.facebook.com/programmost2000

 

Uczelniany Koordynator Programu MOST (studentki, studenci)
Małgorzata Gregier-Głowacka
Uczelniany Koordynator Programu MOST (doktorantki, doktoranci) - Marzena Leszczyńska

 


 

Koordynatorzy programu MOST

na Wydziale

Studia I i II stopnia
kierunek geografia dr Małgorzata Wieczorek +48 71 375 22 30
kierunek geologia dr Magdalena Modelska +48 71 375 92 17
Studia III stopnia
Studia Doktoranckie Geografii prof.zw.dr hab. Piotr Migoń

+48 71 375 22 95

Studia Doktoranckie  Geologii prof.zw.dr hab. Jacek Puziewicz +48 71 375 92 11
     


 

      MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rokakademicki na jednej z ponad dwudziestu, polskich uczelni partnerskich.
      Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów. O miejsce z MOST-owej oferty mogą się ubiegać :

  • studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;
  • studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia;
  • studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;
  • doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

      Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku:

  • od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
  • od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

     W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest linkhttps://most.uka.uw.edu.pl/, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Wszelkie szczegóły na temat Programu dostępne są na www.most.amu.edu.pl

 


 

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej rekrutacji do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów „MOST”.
      

Wydział oferuje:

  • po 5 miejsc na każdym prowadzonym kierunku (geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, turystyka, inżynieria geologiczna) na studiach I stopnia (licencjat),
  • po 5 miejsc na każdym prowadzonym kierunku (geografia, geologia, gospdarka przestrzenna, inżynieria geologiczna) na studiach II stopnia (magister),
  • po 3 miejsca na każdym prowadzonym kierunku (geografia, geologia) na studiach III stopnia (doktoranckie),

      Zachęcamy do skorzystania z okazji.
      Ze wszystkimi szczegółami można zapoznać się na stronie Programu: 
www.most.amu.edu.pl