Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Aktualności

Zapraszamy do udziału w formach wsparcia dedykowanych nauczycielom akademickim Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr w projekcie: 04 listopad 2019 10:47

 „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego II na lata 2019-2023', realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

 


 

Wyniki rekrutacji - Grapher

Wyniki rekrutacji - Surfer

DIAMENTOWY GRANT 03 październik 2019 17:44

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnął kolejny, ósmy już konkurs w ramach programu Diamentowy Grant.
Laureatem konkursu został pan mgr Jakub Mikrut, absolwent geologii. 

Na realizację samdzielnego projektu badawczego pt.

„Porównanie ewolucji geochemicznej i petrologii ogniw płaszczowych o genezie ryftowej (masyw Puke) i nadsubdukcyjnej (masyw Kukesi) z ofiolitu Mirdita (N Albania)” uzyskał 218 577,00 złotych.


Gratulujemy.

SZKOLENIA DLA KADRY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI i KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA 01 październik 2019 10:33

Zapraszamy do udziału w formach wsparcia dedykowanych nauczycielom akademickim Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr w projekcie:

 „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022'' realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.5. Kompleksowe zarządzanie szkół wyższych.

 


 

Regulamin rekrutacji pracowników na szkolenia i staże w ramach ZPU 1

 

UAV 1 - informacja o szkoleniu

UAV 2 - informacja o szkoleniu

Wstepny plan szkoleń UAV

ArcGIS 1 - informacja o szkoleniu

ArcGIS 2 - informacja o szkoleniu

 

Załączniki do pobrania:

Załącznik 1a

Załącznik 2

Załącznik 3

Oświadczenie-dane osobowe

 

Wyniki rekrutacji:

UAV 1

UAV 2

ArcGIS 1

ArcGIS 2

STAŻE DLA STUDENTÓW 09 lipiec 2019 11:20

Wydziałowa Komisja Stażowa informuje, że dostępna jest już lista jednostek przyjmujących na staże w ramach projektu 'Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022'.
 
Lista dostępna jest w zakładce Praktyki i staże
 
Informujemy jednocześnie, iż studenci I roku specjalności Geografia i Gospodarka Przestrzenna zainteresowani odbyciem płatnego stażu w jednostkach znajdujących się na liście, mogą już składać odpowiednie dokumenty (ich wykaz znajduje się w Regulaminie staży, w p. VIII §10).
 
Termin przesyłania zgłoszeń na staże (studenci): 21 lipca 2019 r.
Termin ogłoszenia listy stażystów: 24 lipca 2019 r.
 
Koordynatorem Staży na naszym Wydziale jest dr Przemysław Tomczak (przemyslaw.tomczak@uwr.edu.pl).

SZKOLENIA DLA KADRY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI i KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA 22 maj 2019 12:37

Zapraszamy do udziału w formach wsparcia dedykowanych nauczycielom akademickim Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr w projekcie:

 „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022'' realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.5. Kompleksowe zarządzanie szkół wyższych.

 

  Na wszystkie formy wsparcia rekrutacja trwa do 27 maja 2019 r.

 


 

Szkolenie „Zastosowania statystyki w opracowywaniu wyników badań przyrodniczych w programie Statistica – metody podstawowe' 03 czerwiec 2019 14:12

Lista zakwalifikowanych osób do szkolenia „Zastosowania statystyki w
opracowywaniu wyników badań przyrodniczych w programie Statistica –
metody podstawowe”

 


  Lista uczestników-Statistica edycja 1

  Lista uczestników-Statistica edycja 2

  

  Harmonogram szkolenia Statistica

 

1.    Pierwsza edycja - w dniach 11-12.06.2019 w godzinach 9:00 - 16:00 w sali 151 ul Cybulskiego 32 (I piętro) – pracownicy ING
2.    Druga edycja - w dniach 17-18.06.2019 w godzinach 9:00 - 16:00 w sali 151 ul Cybulskiego 32 (I piętro) – pracownicy IGRR