Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Ogłoszenia

Ogłoszenie o konkursie 26 listopad 2018 11:41

Stypendium naukowe dla magistranta/doktoranta w ramach projektu badawczego NCN pt. Odradzające się wsie? Nowe procesy społeczno-gospodarcze na ziemi kłodzkiej. (załącznik)

Ankieta ewaluacyjna 09 listopad 2018 11:15

Ruszyła pierwsza edycja ankiet ewaluacyjnych obejmująca cały cykl kształcenia kandydatów przyjętych na studia w roku akademickim 2018/2019. Jest to jedno z zadań w ramach Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

7 listopada udostępniona została ankieta dla wszystkich studentów I roku studiów - stacjonarne, niestacjonarne, I i II stopnia oraz jedn. mgr. Liczymy na pozyskanie opinii studentów.

 

Edukacyjna licencja Microstation dla studentów WNZiKŚ 17 październik 2018 08:39

Szanowni Państwo!

Edukacyjna licencja Microstation dla studentów WNZiKŚ

W ofercie edukacyjnej naszego Wydziału kładziemy nacisk na wprowadzanie naszych Studentów w środowisko pracy oprogramowania typu CAD firmy Bentley. W ramach kursu Microstation (Komputerowa grafika inżynierska) na kierunku Inżynieria Geologiczna, studenci zaznajamiają się z podstawową funkcjonalnością oprogramowania, na którym bazują najwięksi pracodawcy branży geologicznej (KGHM, KWB Bełchatów, KWB Turoszów) oraz dziesiątki firm projektowych.

Firma Bentley w ramach współpracy z nasza uczelnią oferuje pełne licencje do indywidualnej pracy dla studentów oraz niemal nieograniczoną możliwość autoedukacji na rozbudowanym portalu Bentley Connect.

W celu instalacji oprogramowania proszę pisać na adres: przemyslaw.babula@uwr.edu.pl z którego otrzymacie Państwo dalsze instrukcje. Uwaga. Zwrotną informację otrzymają wyłącznie wiadomości wysyłane z adresów nrindeksu@uwr.edu.pl

  • Podstrona 1 z 2
  • 1
  • 2