Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Ogłoszenia

Promocja doktorów i doktorów habilitowanych oraz wręczenie dyplomów ukończenia studiów magisterskich 11 wrzesień 2019 12:19

Uprzejmie informujemy , że  promocja doktorów i doktorów habilitowanych  oraz  uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów magisterskich absolwentom Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska  i Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska, odbędzie się w sobotę 16 listopada 2019 r., o godz. 10-tej  w Oratorium Marianum - Gmach Główny UWr.

Ubezpieczenie NNW i OC 11 wrzesień 2019 12:20

Uprzejmie informujemy, że studenci i doktoranci w roku akademickim 2019/2020 mogą skorzystać z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków NNW oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC.

Składka na ubezpieczenie NNW wynosi 60 zł, a składka na ubezpieczenie OC 40 zł.

Okres ubezpieczeń wynosi 12 miesięcy i trwa od 01.10.2019 do 30.09.2020 roku.

Zakres ubezpieczeń będzie dostępny na stronie internetowej https://uni.wroc.pl/wsparcie/ubezpieczenia-nnw-i-oc/

  • Podstrona 1 z 2
  • 1
  • 2