Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Historia Wydziału

 

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaKorzenie Wydziału wywodzą się z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego, w obrębie którego rozwijające się nauki przyrodnicze - biologia, biochemia i biotechnologia, geografia i geologia – usamodzielniły się tworząc osobne Wydziały.


Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska (WNZKŚ) rozpoczął działalność 1 września 2006 roku. Pierwszym dziekanem Wydziału został prof. dr hab. Stanisław Staśko.


Siła Wydziału tkwi w wysokim poziomie kadry nauczającej, nasi absolwenci odnoszą sukcesy w kraju i zagranicą. Nauczanie powiązane jest z praktyką badawczą, współpracujemy ze światowymi instytucjami naukowo-badawczymi.

 

Wydział kształci na każdym z trzech stopni studiów: licencjackim, magisterskim i doktoranckim zgodnie z zasadami Procesu Bolońskiego na kierunku geografii i geologii w kilkunastu specjalnościach. Ponadto na Wydziale prowadzone są dwa kierunki studiów I stopnia a mianowicie: Gospodarka przestrzenna i Inzynieria geologiczna.
Z Wydziałem Nauk Biologicznych współtworzy kierunek Ochrona środowiska.

 

Na wszystkich kierunkach i specjalnościach prowadzi się europejski system punktów kredytowych (ECTS), który umożliwia bezproblemowe łączenie studiów na Wydziale ze studiami w innych krajach europejskich.

 

Wydział posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.