Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Studia III stopnia - doktoranckie - Geologia

 

Kierownik studiów
Prof. dr hab. Jacek Puziewicz
Tel. (71) 375-9211
e-mail

 

Forma studiów: stacjonarna, niestacjonarna (odnośnik)