Uniwersytet Wrocławski

Faculty of Earth Sciences and Environmental ManagementUniversity of Wrocław

Prezentacja graficzna

Faculty of Earth Sciences

and Environmental

Management

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
fax: +48 (71) 343-5728
dziekanwnoz@uni.wroc.pl

Contact with Administrator

Przemysław Babula
przemyslaw.babula@uwr.edu.pl

tel (71) 375 21 24

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania

Środowiska