Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

« Powrót
07 lipiec 2017 09:56

Studia II stopnia

 

LEKTORAT JĘZYKA NOWOŻYTNEGO - POZIOM B2+

Student dokonuje wyboru języka nowożytnego w ramach możliwości organizacyjnych Studium.

Studenci  studiów stacjonarnych II stopnia nie przystępują do testu kwalifikacyjnego z języka obcego .

Grupy na poziomie B2+ zostaną utworzone na podstawie zapisów na wybrany język.

Studenci kierunków: Geografia, Geografia, specjalność tourism and hospitality i Gospodarka przestrzenna zgodnie z programem będą uczęszczali na lektorat w semestrze 2, a Geologia   w semestrze 3. Studenci zostaną poinformowani o zapisach w terminie późniejszym.

Studenci studiów stacjonarnych  drugiego stopnia, którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe  na poziomie C1 lub C2 honorowany przez Studium nie muszą uczęszczać na lektoraty w Studium

 

 http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/certyfikaty-zwalniające-20132014

 

Studenci proszeni są o zgłoszenie się z oryginałem certyfikatu do kierowników zespołów językowych przed terminem zapisów na lektorat na danym kierunku w celu przepisania oceny.