Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Aktualności

  • 2017-08-11 08:42 Dziekanat NIECZYNNY   Informujemy, że dziekanat w dniu 14.08.2017 r. będzie nieczynny. Czytaj więcej »
  • 2017-07-21 09:18 Odbiór dyplomów Od dnia 24 lipca br. zapraszamy do dziekanatu absolwentów  kierunków:  GOSPODARKA PRZESTRZENNA i GEOGRAFIA po odbiór dyplomów. Czytaj więcej »
  • 2017-07-07 09:56 Informacje dla I roku I stopnia i II stopnia STACJONARNE Geografia - test kwalifikacyjny z języka obcego GEOGRAFIA   Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje,          że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Geografii są zobowiązani wykazać się znajomością języka  obcego ( zalecany język angielski ) na poziomie B2II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw , zobowiązani są do kontynuacji nauki języka, który dobrze znają. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej  studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl/ w terminie od 1.09. do 24.09.2017  do godz. 23.59.    Test kwalifikacyjny  z języka obcego odbędzie się  29.09.2017  godz. 08.00  Studenci proszeni są o przybycie 15 minut wcześniej.   angielski s. 3D ul. Uniwersytecka 7/10 niemiecki s. 318 i s. 418 ul. Uniwersytecka 22/26 francuski s. 318 i s. 418 ul. Uniwersytecka 22/26 hiszpański s. 318 i s. 418 ul. Uniwersytecka 22/26 włoski s. 318 i s. 418 ul. Uniwersytecka 22/26 rosyjski s. 318 i s. 418 ul. Uniwersytecka 22/26   Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego   Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość             językową na poziomie co najmniej B2 , świadectwo matury międzynarodowej             lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/             rosyjskiej nie muszą  przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu.             Wykaz dokumentów zwalniających znajduje się na stronie               http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/certyfikaty-zwalniające-20132014   Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z  egzaminu jest przepisywana. Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem ,że efekty kształcenia są takie same jak na UWr               W  wyżej wymienionych przypadkach należy zgłosić się do kierowników             zespołów językowych od 2 do 30 listopada w celu przepisania oceny.             Przed tym terminem studenci proszeni są o założenie konta  na stronie                                    https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl/     Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku zaliczonego poziomu B1 lub B2I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie, a w przypadku B2II przystąpić do egzaminu końcowego w sesji.             Zasady nauczania znajdują się na stronie             http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/rok-i-i-ii-studia-stacjonarne   Czytaj więcej »
  • 2017-07-07 10:01 Informacje dla I roku I stopnia i II stopnia STACJONARNE Geologia- test kwalifikacyjny z języka obcego GEOLOGIA   Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje,          że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Geologii są zobowiązani wykazać się znajomością języka  obcego ( zalecany język angielski ) na poziomie B2II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw , zobowiązani są do kontynuacji nauki języka, który dobrze znają. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej  studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl/ w terminie od 1.09. do 24.09.2017  do godz. 23.59.    Test kwalifikacyjny  z języka obcego odbędzie się   29.09.2017  godz. 08.00  Studenci proszeni są o przybycie 15 minut wcześniej.   angielski s. 3D ul. Uniwersytecka 7/10 niemiecki s. 318 i s. 418 ul. Uniwersytecka 22/26 francuski s. 318 i s. 418 ul. Uniwersytecka 22/26 hiszpański s. 318 i s. 418 ul. Uniwersytecka 22/26 włoski s. 318 i s. 418 ul. Uniwersytecka 22/26 rosyjski s. 318 i s. 418 ul. Uniwersytecka 22/26     Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego   Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość             językową na poziomie co najmniej B2 , świadectwo matury międzynarodowej             lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/             rosyjskiej nie muszą  przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu.             Wykaz dokumentów zwalniających znajduje się na stronie               http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/certyfikaty-zwalniające-20132014   Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z  egzaminu jest przepisywana. Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem ,że efekty kształcenia są takie same jak na UWr               W  wyżej wymienionych przypadkach należy zgłosić się do kierowników             zespołów językowych od 2 do 30 listopada w celu przepisania oceny.             Przed tym terminem studenci proszeni są o założenie konta  na stronie                                    https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl/   Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku zaliczonego poziomu B1 lub B2I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie, a w przypadku B2II przystąpić do egzaminu końcowego w sesji.             Zasady nauczania znajdują się na stronie             http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/rok-i-i-ii-studia-stacjonarne Czytaj więcej »
  • Rekrutacja MOST Czytaj więcej »
  • Ilustracja II edycja #BEZPIECZNIE na Uniwersytecie Wrocławskim Czytaj więcej »
Przejdź do aktualności »