Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształowania Środowska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Aktualności

  • 2016-12-02 09:21 Wybory do organów Samorządu Doktorantów na kadencję 2016- 2018 Czytaj więcej »
  • LEKTORAT - terminy testów kwalifikacyjnych na lektoraty Rrok akademicki 2016 / 2017 dla studentów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych  I stopnia   Kierunek Geografia (załącznik)Kierunek Geologia (załącznik)Kierunek Gospodarka przestrzenna (załącznik)Kierunek Inżynieria geologiczna (załącznik)Kierunek Turystyka (załącznik)   Informacje o zapisach na lektorat B2+ dla  studentów przyjętych na I rok studiówstacjonarnych II stopnia w roku akademickim  2016/2017 (załącznik) Czytaj więcej »
  • Lektorat języka nowożytnego - poziom B2+ (zapisy) Studenci obecnego I roku studiów II stopnia, którzy zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2 + w semestrze zimowym w roku akademickim 2015/2016http://www.spnjo.uni.wroc.pl/sites/default/files/files/wymogi_studia2stopnia_2014_2015.pdf      Studenci proszeni są o zapisanie się w systemie USOS (patrz instrukcja poniżej) na wybrany język w terminie od 16.06.2015 do 30.06. 2015 do godz.23.59.     Wyboru języka nowożytnego dokonuje student w ramach możliwości organizacyjnych Studium.UWAGA! Studenci nie przystępują do testów kwalifikacyjnych.     Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronie http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/rok-i-stacj-2-stopnia-zasady. Instrukcja dla studenta określająca sposób zapisów na lektoraty na poziomie B2+: Student wchodzi na stronę: https://zapisy.uni.wroc.pl (jest to jedyna możliwość zapisania się na lektorat B2+); Loguje się na stronie – ten sam login i hasło co do USOSWeb (otwiera się okienko z widokiem ‘Twój koszyk’ – jest to tabela z informacją m.in. o wydanych dotąd żetonach, liczbą pozostałych żetonów, itd.); Przechodzi do zakładki ‘Rejestracje’ (60 żetonów przypada dla B2+); Student wybiera kolejno: turę > grupę przedmiotów > przedmiot > grupę, do której chce się zapisać (opis grupy pokaże się po najechaniu na nią kursorem myszki lub jako 'Dodatkowa informacja” po kliknięciu na nią; będzie tam informacja o kierunku/kierunkach, z których studenci mogą się zapisać do danej grupy) Student zapisuje się do wybranej grupy poprzez dodanie jej do 'Koszyka' (dodane do koszyka = zapisanie do grupy); Po migracji danych student będzie widoczny w grupie w USOSie. Czytaj więcej »
  • Program praktyk studenckich w administracji rządowej. Od połowy maja działa Program praktyk studenckich w administracji rządowej. Pismo przewodnie w tej sprawie znajduje się w zalączniku (załącznik).      Program praktyk studenckich w administracji rządowej jest szansą dla studentów na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego w interesujących i zróżnicowanych uwarunkowaniach administracji publicznej. Ponad 1 500 urzędów administracji rządowej oraz jednostek przez nie nadzorowanych zobowiązało się do przygotowania ponad 16 600 miejsc praktyk. Aktualna oferta dostępna jest pod adresem:  http://oferty.praca.gov.pl/.    Dodatkowe informacje o Programie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (http://bip.kprm.gov.pl/kpr/praktyki-studenckie-w-a/3062,Praktyki-studenckie-w-administracji-rzadowej.html), a także na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (http://www.nauka.gov.pl/praktyki-w-administracji).     Informacje dotyczące realizacji praktyk można znależć w załączniku (załącznik) Czytaj więcej »
  • 2016-11-16 07:17 Bezpłatne zajęcia dodatkowe Studentko! Studencie!     Nadal masz możliwość wzięcia udziału w BEZPŁATNYCH zajęciach dodatkowych z MATEMATYKI, FIZYKI i CHEMII.      Uprawnieni do wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach są studenci/tki I roku studiów I stopnia WNoZiKŚ. Zajęcia organizowane będą w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 w małych, 10 osobowych grupach. W ciągu 30 godzin dydaktycznych zajęć  będziesz mieć okazję do uzupełnienia braków w wiedzy.     Zgłoś się już dziś! Wyślij wypełniony formularz zgłoszenia do dnia 06.03.2015 r. na adres michalina.szczepanowska@uni.wroc.pl Więcej informacji uzyskasz wysyłając maila lub dzwoniąc pod numer  71 324 60 40 lub 71 324 60 32. Liczba miejsc ograniczona!Zajęcia realizowane są w ramach projektu „Akademia Rozwoju – kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki”.. Czytaj więcej »
  • Zagraniczne kursy dla doktorantów i młodych naukowców z zakresu umiejętności miękkich niezbędnych Rekrutacja na dwu i trzy - tygodniowe zagraniczne kursy dla doktorantów i młodych naukowców z zakresu umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką, finansowanych w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami. Kandydatów rekomendują Dyrektorzy Instytutów. Termin złożenia rekomendacji do Dziekana Wydziału do 20 lutego 2015 r. Szczegółyrekrutacji określone przez MNiSZW w załączniku (załącznik). Czytaj więcej »
Przejdź do aktualności »