Uniwersytet Wrocławski

Faculty of Earth Sciences and Environmental ManagementUniversity of Wrocław

Prezentacja graficzna

Faculty of Earth Sciences

and Environmental

Management

ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-9274
          +48 (71) 375-9275


dziekanwnoz@uni.wroc.pl

Contact with Administrator

Przemysław Babula
przemyslaw.babula@uwr.edu.pl

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania

Środowiska