Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Zarządzenia Dziekana

2015

Zarządzenie numer 1/2015 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych na stacjonarne studia I i II stopnia w roku akademickim 2015/2016 lib-zarzadzenie_dziekana_01_2015.pdf
Zarządzenie numer 2/2015 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego (I stopień studiów) lib-zarzadzenie_dziekana_02_2015.pdf
Zarządzenie numer 3/2015 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego (II stopień studiów) lib-zarzadzenie_dziekana_03_2015.pdf
Zarządzenie numer 4/2015 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na stacjonarne studia I stopnia na kierunku Inżynieria geologiczna w roku akademickim 2015/2016 lib-zarzadzenie_dziekana_04_2015.pdf
Zarządzenie numer 5/2015 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych na stacjonarne studia III stopnia – doktoranckie – w roku akademickim 2015/2016 lib-zarzadzenie_dziekana_05_2015.pdf
Zarządzenie numer 6/2015 w sprawie uzupełnienia składu Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia lib-zarzadzenie_dziekana_06_2015.pdf
Zarządzenie numer 7/2015 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji weryfikującej efekty uczenia się lib-zarzadzenie_dziekana_07_2015.pdf
Zarządzenie numer 8/2015 w sprawie powołania Zespołów kierunkowych weryfikujących efekty uczenia się lib-zarzadzenie_dziekana_08_2015.pdf
Zarządzenie numer 8/2015 w sprawie powołania Zespołów kierunkowych weryfikujących efekty uczenia się lib-zarzadzenie_dziekana_09_2015.pdf
Zarządzenie numer 10/2015 w sprawie szczegółowych zasad konkursów wewnętrznych o finansowanie badań i Regulaminu podziału środków dla młodych pracowników nauki i doktorantów. lib-zarzadzenie_dziekana_10_2015.pdf
Zarządzenie numer 11/2015 w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych (rok akademicki 2015/2016) lib-zarzadzenie_dziekana_11_2015.pdf

2014

Zarządzenie numer 1/2014 w sprawie wymogów stawianych protokołom zaliczeń oraz protokołów egzaminacyjnych generowanych w systemie USOS lib-zarzadzenie_dziekana_01_2014.pdf
Zarządzenie numer 2/2014 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych na stacjonarne studia I i II stopnia w roku akademickim 2014/2015 lib-zarzadzenie_dziekana_02_2014.pdf
Zarządzenie numer 3/2014 w sprawie powołania wydziałowej komisji ds. hospitacji zajęć dydaktycznych lib-zarzadzenie_dziekana_03_2014.pdf
Zarządzenie numer 4/2014 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych na stacjonarne studia III stopnia – doktoranckie - w roku akademickim 2014/2015 lib-zarzadzenie_dziekana_04_2014.pdf
Zarządzenie numer 5/2014 w sprawie sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego (studia I stopnia) lib-zarzadzenie_dziekana_05_2014.pdf
Zarządzenie numer 6/2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego (studia II stopnia) lib-zarzadzenie_dziekana_06_2014.pdf
Zarządzenie numer 7/2014 w sprawie rozliczeń kosztów podróży służbowej prywatnymi samochodami osobowymi lib-zarzadzenie_dziekana_07_2014.pdf
Zarządzenie numer 8/2014 w sprawie zmiany składu Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia lib-zarzadzenie_dziekana_08_2014.pdf
Zarządzenie numer 9/2014 w sprawie powołania wydziałowego zespołu do opracowania polityki rozwoju informatycznego Wydziału lib-zarzadzenie_dziekana_09_2014.pdf
Zarządzenie numer 10/2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego lib-zarzadzenie_dziekana_10_2014.pdf
Zarządzenie numer 11/2014 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych na stacjonarne studia I i II stopnia w roku akademickim 2014/2015 lib-zarzadzenie_dziekana_11_2014.pdf
Zarządzenie numer 12/2014 w sprawie zmiany składu Komisji Rekrutacyjnej na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunek geografia w roku akademickim 2014/2015 lib-zarzadzenie_dziekana_12_2014.pdf
Zarządzenie numer 13/2014 w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych (rok akademicki 2014/2015) lib-zarzadzenie_dziekana_13_2014.pdf
Zarządzenie numer 14/2014 w sprawie sprawdzania prac dyplomowych i rozpraw doktorskich w systemie PLAGIAT w Uniwersytecie Wrocławskim lib-zarzadzenie_dziekana_14_2014.pdf
Zarządzenie numer 15/2014 w sprawie zmiany składu Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia lib-zarzadzenie_dziekana_15_2014.pdf

2013

Zarządzenie numer 1/2013 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych na stacjonarne studia I i II stopnia w roku akademickim 2013 / 2014. lib-zarzadzenie_dziekana_01_2013.pdf
Zarządzenie numer 2/2013 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych na stacjonarne studia III stopnia – doktoranckie - w roku akademickim 2013 / 2014. lib-zarzadzenie_dziekana_02_2013.pdf
Zarządzenie numer 3/2013 w sprawie kryteriów wyłaniania doktorantów do przyznania stypendium doktoranckiego na stacjonarnych studiach doktoranckich na WNZKŚ. lib-zarzadzenie_dziekana_03_2013.pdf
Zarządzenie numer 4/2013 w sprawie szczegółowych kryteriów wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich na WNZKS w celu przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego. lib-zarzadzenie_dziekana_04_2013.pdf
Zarządzenie numer 5/2013 wprowadzające podział zadań i kompetencji związanych z obsługą Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska. lib-zarzadzenie_dziekana_05_2013.pdf
Zarządzenie numer 6/2013 w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych. lib-zarzadzenie_dziekana_06_2013.pdf
Zarządzenie numer 7/2013 w sprawie organizacji procesu dydaktycznego na Wydziale. lib-zarzadzenie_dziekana_07_2013.pdf
Zarządzenie numer 8/2013 określające harmonogram zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska w cyklu dydaktycznym 2013/2014 - zima. lib-zarzadzenie_dziekana_08_2013.pdf