Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Władze Wydziału

  Dziekan Wydziału
Nauk o Ziemi i kształtowania Środowiska
dr hab.prof. nadzw. Henryk Marszałek
   
Prodziekan d.s. nauczania
dr hab. Dariusz Ilnicki
   

 
Prodziekan d.s. studenckich
dr hab. Jakub Kierczak