Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Uchwały Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

2014

Uchwała 12/2014 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Andrzejowi Soleckiemu prof. UWr lib-uchwala_2014_12.pdf
Uchwała 11/2014 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Krzysztofowi Migale prof. UWr lib-uchwala_2014_11.pdf
Uchwała 10/2014 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Władysławowi Hasińskiemu prof. UWr lib-uchwala_2014_10.pdf
Uchwała 9/2014 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lib-uchwala_2014_09.pdf
Uchwała 8/2014 w sprawie zmiany przewodniczącego Komisji w przewodzie habilitacyjnym lib-uchwala_2014_08.pdf
Uchwała 7/2014 w sprawie poparcia wniosku o przyznanie stypendium naukowego w kategorii wybitny, młody naukowiec dr Małgorzacie Werner lib-uchwala_2014_07.pdf
Uchwała 6/2014 w sprawie poparcia wniosku o przyznanie stypendium naukowego w kategorii wybitny, młody naukowiec dr Mateuszowi Strzeleckiemu lib-uchwala_2014_06.pdf
Uchwała 5a/2014 w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia badań naukowych przez doktorantów oraz sposobów monitorowania ich efektów lib-uchwala_2014_05a.pdf
Uchwała 5/2014 w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich WNZKŚ lib-uchwala_2014_05.pdf
Uchwała 4/2014 w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Mariusza Szymanowskiego lib-uchwala_2014_04.pdf
Uchwała 3/2014 w sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego dr Jana Wójcika lib-uchwala_2014_03.pdf
Uchwała 2/2014 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora lib-uchwala_2014_02.pdf
Uchwała 1/2014 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora lib-uchwala_2014_01.pdf

2013

Uchwała 55/2013 w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania egzaminu dyplomowego lib-uchwala_55_2013.pdf
Uchwała 55/2013 - załącznik lib-uchwala_2013_55_zalacznik.pdf
Uchwała 54/2013 w sprawie wprowadzenia procedury składania skarg i wniosków studentów dotyczących procesu dydaktycznego lib-uchwala_54_2013.pdf
Uchwała 54/2013 - załącznik lib-uchwala_2013_54_zalacznik.pdf
Uchwała 53/2013 w sprawie wprowadzenia ankiety studenckiej i procedury oceny nauczycieli akademickich przez studentów lib-uchwala_53_2013.pdf
Uchwała 53/2013 - załącznik lib-uchwala_2013_53_zalacznik.pdf
Uchwała 52/2013 w sprawie wprowadzenia procedury i zasad monitorowania poziomu oraz jakości prac dyplomowych na studiach I i II stopnia lib-uchwala_52_2013.pdf
Uchwała 52/2013 - załącznik lib-uchwala_2013_52_zalacznik.pdf
Uchwała 51/2013 w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania przebiegu egzaminów i raportowania ich wyników lib-uchwala_51_2013.pdf
Uchwała 51/2013 - załącznik lib-uchwala_2013_51_zalacznik.pdf
Uchwała 50/2013 w sprawie wprowadzenia procedury oceny pracy dziekanatu lib-uchwala_50_2013.pdf
Uchwała 50/2013 - załącznik lib-uchwala_2013_50_zalacznik.pdf
Uchwała 49/2013 w sprawie wprowadzenia procedury hospitacji zajęć dydaktycznych lib-uchwala_49_2013.pdf
Uchwała 49/2013 - załącznik lib-uchwala_2013_49_zalacznik.pdf
Uchwała 48/2013 w sprawie wprowadzenia procedury zatwierdzania i realizacji tematów prac dyplomowych na studiach I i II stopnia lib-uchwala_48_2013.pdf
Uchwała 48/2013 - załącznik lib-uchwala_2013_48_zalacznik.pdf
Uchwała 47/2013 w sprawie wprowadzenia procedury obsadzania i prowadzenia seminariów lib-uchwala_47_2013.pdf
Uchwała 47/2013 - załącznik lib-uchwala_2013_47_zalacznik.pdf