Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Stypendia ministra

 

Termin złożenia wniosku o stypendium ministra dla studentów na rok akademicki 2017/2018 (załącznik)

 Termin złożenia wniosku o stypendium ministra dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018 (załącznik)


 

Stypendia ministra dla studentów  na rok akademicki 2017/2018
a) Zasady ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018 oraz wzór wniosku znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018.html
b) Studenci oraz doktoranci, którzy zamierzają ubiegać się  przyznanie stypendium ministra na rok akademicki 2017/2018, zobowiązani są przedstawić swoją kandydaturę składając w dziekanacie dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć oraz stosowne oświadczenia.
c) Oświadczenie o wyrażeniu zgody (załącznik);
d) Oświadczenie dotyczące spełnienia przesłanek do pobierania stypendium (załącznik).