Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Stypendia ministra

 


 

Termin składania wniosków do 07.10.2019

Termin złożenia wniosku o stypendium ministra dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2019/2020

(załącznik)