Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Aktualności

  • 2019-02-19 08:59 Ubezpieczenie NNW i OC Uprzejmie informuję, że istnieje jeszcze możliwość skorzystania przez studentów i doktorantów z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ponadto istnieje możliwość skorzystania przez studentow i doktorantów z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. (odnośnik)   Czytaj więcej »
  • 2018-12-04 13:00 Promocja i wręczenie dyplomów Galeria Uprzejmie informujemy, iż pełną galerię zdjęć z uroczystości udostępnimy po uprzednim kontakcie pod adresem: przemyslaw.babula@uwr.edu.pl Czytaj więcej »
  • 2018-09-05 14:30 Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w roku akademickim 2018/2019 NNW 2018/2019 Czytaj więcej »
  • 2018-04-11 12:11 Rekrutacja MOST 2018/2019 31 PAŹDZIERNIK - 30 LISTOPAD REKRUTACJA NA SEMESTR LETNI I CAŁY ROK AKADEMICKI 2018/2019 Czytaj więcej »
  • 2017-09-21 14:37 Komunikat Konsorcjum pięciu jednostek naukowych wydziałów:   Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie   zamierza ubiegać się o środki zewnętrze z funduszy strukturalnych w ramach projektu Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC). Czytaj więcej »
Przejdź do aktualności »