Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Przewód doktorski

 


Informacja o obronie doktorskiej Pani mgr Kamili Nowak - Instytut Nauk Geologicznych (załącznik)

Recencje rozprawy doktorskiej (załącznik1); (załącznik2)

Abstrakt (zalącznik)