Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Rekrutacja 2019/2020

Studia I i II stopnia


 

Zagadnienia tematyczne do rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na studia I stopnia na kierunku

Geologia (załącznik)

 

Zagadnienia tematyczne do rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na studia I stopnia na kierunku

Inżynieria geologiczna (załącznik)

 

Zagadnienia tematyczne do rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na studia II stopnia na kierunku

Geografia (załącznik)

 

Zagadnienia tematyczne do rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na studia II stopnia na kierunku

Geologia (załącznik)

 

Zagadnienia tematyczne do rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na studia II stopnia na kierunku

Gospodarka przestrzenna (załącznik)

 

Zagadnienia tematyczne do rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na studia II stopnia na kierunku

Inżynieria geologiczna (załącznik)

 

Zagadnienia tematyczne do rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na studia II stopnia na kierunku

Turystyka (załącznik)


SZKOŁA DOKTORSKA

 

Rekrutacja 2019/2020

Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii

 

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zmianami ) w Uniwersytecie Wrocławskim   utworzona została Szkoła Doktorska .

Od roku akademickiego 2019/2020 kształcenie doktorantów odbywa się w kolegiach Szkoły Doktorskiej tworzonych na Wydziałach.

Na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska  zostało utworzone Kolegium Doktorskie Geologii i Geografii , prowadzące kształcenie  w dyscyplinach: nauki o Ziemi i środowisku, geografia społeczno - ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Uchwały Senatu UWr: