Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Rekrutacja 2016 / 2017

 

Ogólne informacje dla kandydata na studia (odnośnik)
Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia (odnośnik)

 


 

Zagadnienia tematyczne do rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na studia I stopnia na kierunku Geografia (załącznik)

 

Zagadnienia tematyczne do rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na studia I stopnia na kierunku Geologia (załącznik)

 

Zagadnienia tematyczne do rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna (załącznik)

 

Zagadnienia tematyczne do rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na studia I stopnia na kierunku Inżynieria geologiczna (załącznik)

 

Zagadnienia tematyczne do rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na studia I stopnia na kierunku Turystyka (załącznik)

 


 

Potwierdzanie efektów uczenia się
w roku akademickim 2016/2017

 

Poniżej zamieszczamy wykaz dokumentów oraz informacji dotyczących potwierdzania efektów uczenia się obowiązujących na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego:

  • Uchwała Nr 46/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Wrocławskimwymagany poziom - informacje ogólne (załącznik);
  • Zarządzenie Nr 120/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Wrocławskim wzorów dokumentów potwierdzających efekty uczenia się (załącznik);
  • Uchwała Nr 15/2015 Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie wyznaczenie kierunków studiów prowadzonych na wydziale, dla których mogą być potwierdzane efekty uczenia się i powołania Wydziałowej Komisji weryfikującej efekty uczenia się (załącznik);
  • Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się (załącznik);
  • Harmonogram rekrutacji w trybie potwierdzania efektów uczenia się (załącznik);
  • Wykaz przedmiotów (modułów zajęć) / praktyk objętych potwierdzaniem efektów uczenia się na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska na studiach pierwszego stopnia (licencjat): geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, inżynieria geologiczna;
  • Wykaz przedmiotów (modułów zajęć) / praktyk objętych potwierdzaniem efektów uczenia się na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska na studiach drugiego stopnia (magister): geografia, geologia.