Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

  Posiedzenia  Rady  Wydziału w roku akademickim 2016 / 2017 (terminarz)

 

Seniorzy Wydziału:

 

 1. Prof. zw. dr hab. Franciszek Czechowski
 2. Dr hab. Maria Dubicka prof.UWr
 3. Prof. zw. dr hab. Andrzej Grodzicki
 4. Dr hab. Edyta Jakubowicz prof. UWr
 5. Prof. dr hab. Andrzej Jasiński
 6. Dr hab. Teresa Kuszell prof. UWr
 7. Dr hab. Barbara Lubicz-Miszewska prof. UWr
 8. Prof. zw. dr hab. Jan Łoboda
 9. Prof.zw.  dr hab. Alfred Majerowicz
 10. Dr hab.  Michał Mierzejewski prof.UWr
 11. Prof. zw. dr hab. Teresa Oberc-Dziedzic
 12. Dr hab. Jerzy Pyka prof.UWr
 13. Prof. zw. dr hab. Michał Sachanbiński
 14. Prof. dr hab. Adolf Szponar
 15. Prof. zw. dr hab. Irena Wojciechowska
 16. Prof. zw. dr hab. Jerzy Wyrzykowski
 17. Dr hab. Wiesława Żyszkowska prof. UWr

Pracownicy samodzielni:

 1. Dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr     Dziekan
 2. Dr hab. Dariusz Ilnicki         Prodziekan d.s. nauczania
 3. Dr hab. Jakub Kierczak               Prodziekan d.s. studenckich
 4. Prof. dr hab. Paweł Aleksandrowski
 5. Dr hab. Marek Awdankiewicz prof. UWr
 6. Dr hab. Marek Błaś
 7. Prof. zw. dr hab. Stanisław Ciok
 8. Dr hab. Krystyna Choma-Moryl prof. UWr
 9. Dr hab. Anna Górecka-Nowak
 10. Dr hab. Maciej Górka prof.UWr
 11. Dr hab. Piotr Gunia prof. UWr
 12. Dr hab. Piotr Jacek Gurwin prof. UWr
 13. Dr hab. Władysław Hasiński prof. UWr
 14. Prof. dr hab. Zdzisław Jary
 15. Prof. zw. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek
 16. Dr hab. Maciej Kryza prof. UWr
 17. Dr hab. Alicja Krzemińska
 18. Prof. dr hab. Krzysztof Migała
 19. Prof. zw. dr hab. Piotr Migoń
 20. Dr hab. Antoni Muszer
 21. Dr hab. Beata Namyślak
 22. Dr hab. Tomasz Niedzielski prof. UWr
 23. Dr hab. Piotr Owczarek
 24. Dr hab. Anna Pietranik
 25. Prof. zw. dr hab. Jacek Puziewicz
 26. Dr hab. Andrzej Raczyk
 27. Dr hab. Marta Rauch
 28. Dr hab. Jerzy Sobotka prof. UWr
 29. Prof. dr hab. Andrzej Solecki
 30. Prof. zw. dr hab. Stanisław Staśko
 31. Dr hab. Jacek Szczepański prof. UWr
 32. Dr hab. Mariusz Szymanowski prof. UWr
 33. Dr hab. Robert Tarka
 34. Dr hab. Małgorzata Werner
 35. Dr hab. Krzysztof Widawski
 36. Dr hab. Jurand Wojewoda
 37. Dr hab. Jan Wójcik

Przedstawiciele adiunktów, asystentów i  wykładowców:

 1. Dr  Wojciech Drzewicki
 2. Dr Krzysztof Kołodziejczyk
 3. Dr Magdalena Modelska
 4. Dr Mateusz Strzelecki
 5. Dr Adriana Trojanowska-Olichwer
 6. Dr Małgorzata Wieczorek

Przedstawiciele pracowników nie  będących nauczycielami:

 1. Mgr Piotr Adamczyk
 2. Mgr Marta Buczyńska
 3. Mgr Małgorzata Śpiewak

Przedstawiciele doktorantów i studentów:

 1. mgr Mateusz Ćwiek
 2. Oskar Bakun
 3. Paweł Derkowski
 4. Michael Halicki
 5. Michał Obała
 6. Anna Płaczek
 7. Piotr Siwiec

Przedstawiciele związków zawodowych:

 1. dr Mieczysław Sobik