Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 

Posiedzenia  Rady  Wydziału Nauk o Ziemi i KształtowaniaŚrodwiska  w roku akademickim 2017 / 2018

(terminy posiedzeń )

 

Seniorzy Wydziału

 1. Prof. zw. dr hab. inż. Franciszek Czechowski
 2. Dr hab. Maria Dubicka prof.UWr
 3. Prof. zw. dr hab. Andrzej Grodzicki
 4. Dr hab. Władysław Hasiński prof.UWr
 5. Dr hab. Edyta Jakubowicz prof. UWr
 6. Prof. dr hab. Andrzej Jasiński
 7. Dr hab. Teresa Kuszell prof. UWr
 8. Dr hab. Barbara Lubicz-Miszewska prof. UWr
 9. Prof. zw. dr hab. Jan Łoboda
 10. Prof.zw.  dr hab. Alfred Majerowicz
 11. Dr hab.  Michał Mierzejewski prof.UWr
 12. Prof. zw. dr hab. Teresa Oberc-Dziedzic
 13. Dr hab. Jerzy Pyka prof.UWr
 14. Prof. zw. dr hab. Michał Sachanbiński
 15. Prof. zw. dr hab. Irena Wojciechowska
 16. Prof. zw. dr hab. Jerzy Wyrzykowski
 17. Dr hab. Wiesława Żyszkowska prof. UWr

Pracownicy samodzielni:

 1. Dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr                         Dziekan
 2. Dr hab. Dariusz Ilnicki                              Prodziekan d.s. nauczania
 3. Dr hab. Jakub Kierczak prof.UWr              Prodziekan d.s. studenckich
 4. Prof. dr hab. Paweł Aleksandrowski
 5. Dr hab. Marek Awdankiewicz prof. UWr
 6. Dr hab. Marek Błaś
 7. Prof. zw. dr hab. Stanisław Ciok
 8. Dr hab. Krystyna Choma-Moryl prof. UWr
 9. Dr hab. Sylwia Dołzbłasz
 10. Dr hab. Anna Górecka-Nowak
 11. Dr hab. Maciej Górka prof.UWr
 12. Dr hab. Piotr Gunia prof. UWr
 13. Dr hab. Piotr Jacek Gurwin prof. UWr
 14. Prof. dr hab. Zdzisław Jary
 15. Prof. zw. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek
 16. Dr hab. Maciej Kryza prof. UWr
 17. Dr hab. Alicja Krzemińska
 18. Dr hab. Agnieszka Latocha
 19. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Migała
 20. Prof. zw. dr hab. Piotr Migoń
 21. Dr hab. Antoni Muszer
 22. Dr hab. Beata Namyślak
 23. Dr hab. Tomasz Niedzielski prof. UWr
 24. Dr hab. Piotr Owczarek
 25. Dr hab. Anna Pietranik prof.UWr
 26. Prof. zw. dr hab. Jacek Puziewicz
 27. Dr hab. Andrzej Raczyk
 28. Dr hab. Marta Rauch
 29. Dr hab. Jerzy Sobotka prof. UWr
 30. Prof. dr hab. Andrzej Solecki
 31. Prof. zw. dr hab. Stanisław Staśko
 32. Dr hab. Jacek Szczepański prof. UWr
 33. Dr hab. Robert Szmytkie
 34. Dr hab. Mariusz Szymanowski prof. UWr
 35. Dr hab. Robert Tarka
 36. Dr hab. Małgorzata Werner
 37. Dr hab. Krzysztof Widawski
 38. Dr hab. Jurand Wojewoda
 39. Dr hab. Jan Wójcik

Przedstawiciele adiunktów, asystentów i  wykładowców:

 1. Dr  Wojciech Drzewicki
 2. Dr Krzysztof Kołodziejczyk
 3. Dr Magdalena Modelska
 4. Dr Mateusz Strzelecki
 5. Dr Adriana Trojanowska-Olichwer
 6. Dr Małgorzata Wieczorek

Przedstawiciele pracowników nie  będących nauczycielami:

 1. Mgr Piotr Adamczyk
 2. Mgr Marta Buczyńska
 3. Mgr Małgorzata Śpiewak

Przedstawiciel doktorantów 

 1. mgr Mateusz Ćwiek

Przedstawiciel związków zawodowych:

 1. dr Mieczysław Sobik