Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Rada Przedsiębiorców i Pracodawców

 

Rada Przedsiębiorców i Pracodawców przy Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr została powołana z inicjatywy władz dziekańskich uchwałą Rady Wydziału nr 18/2014 27 czerwca 2014 roku. Skład Rady jaki i zakres współpracy pomiędzy nią, a Wydziałem znajduje się w załączniku (załącznik).