Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Postępowanie o nadanie tytułu profesora - 'Nowy' tryb postępowania

 

W chwili obecnej brak postępowań o nadanie tytułu profesora w tym trybie.

 

Postępowanie o nadanie tytułu profesora - 'Stary' tryb postępowania

 

Rada Wydziału wszczęła postępowanie o nadanie tytułu profesora:

 

1. dr hab. Franciszkowi Czechowskiemu prof. U.Wr. w dniu 20 kwietnia 2012 r.

Postępowanie zakończone
2. dr hab. Władysławowi Hasińskiemu prof. U.Wr. w dniu 20 września 2013 r.

Postępowanie zakończone.
3. dr hab. Zdzisławowi Jary prof. U.Wr. w dniu 20 września 2013 r.

Postępowanie zakończone.
4. dr hab. Krzysztofowi Migale prof. U.Wr. w dniu 20 września 2013 r.

Postępowanie zakończone.
5. dr hab. Andrzejowi Soleckiemu prof. U.Wr. w dniu 20 września 2013 r.

Postępowanie zakończone.
6. dr hab. Agnieszcze Gałuszka prof.UJK w Kielcach  w dniu 28 czerwca 2013 r.

Postępowanie zakończone.