Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Organizacja roku akademickiego

Rok akademicki 2018/2019

Komunikat rektora Uniwersytetu Wrocławskiego (załącznik)

 

                                             ROK AKADEMICKI 2017/2018

 

SEMESTR  ZIMOWY   

Uroczysta Inauguracja – 02.10.2017 r.

Okres zajęć dydaktycznych – 03.10.2017 r. – 31.01.2018 r.

Dni rektorskie:

31.10.2017 r.

02.11.2017 r.

15.11.2017 r. (Święto Uniwersytetu),

24.11.2017 r. (Giełda Kół Naukowych)

Przerwa świąteczna         –  23.12.2017 r. – 02.01.2018 r

Sesja egzaminacyjna       –  01.02.2018 r. – 12.02.2018 r.

Sesja poprawkowa          – 13.02.2018 r. – 18.02.2018 r.

 

SEMESTR LETNI 

Okres zajęć dydaktycznych –19.02.2018 r. – 15.06.2018 r.*)

Dni rektorskie:

02.05.2018 r.

04.05.2018 r.

10.05.2018 r. (Juwenalia)

Przerwa świąteczna               – 30.03.2018 r. – 03.04.2018 r.

Sesja egzaminacyjna             – 16.06.2018 r. – 01.07.2018 r.

Sesja poprawkowa                – 01.09.2018 r. – 10.09.2018 r.

 

 

*) 4 kwietnia 2018 r. (środa) –  przeprowadzone zostaną zajęcia czwartkowe.