Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Ogłoszenia - stypendia

15 marzec 2013

Studenci mający przyznane stypendium, w semestrze letnim, zobowiązani do bezwzględnego odebrania decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego, na ten semestr,do 12 kwietnia br. Osobom, które w wyznaczonym terminie nie odbiorą decyzji stypendium zostanie zawieszone

20 styczeń 2013

Studenci pobierający w semestrze zimowym w roku akademickim 2012/2013stypendium socjalne, w przypadku gdy ich sytuacja materialna uległa zmianie(dotyczy utraty lub uzyskania dochodu), składają stosowne oświadczenie (wg wzoru „Oświadczenie po semestrze zimowym” znajdującego w zakładce stypendia - pliki do pobrania) wykreślając punkt 4 wraz z odpowiednimi zaświadczeniami w terminie do 28 lutego 2013 r

22 listopad 2012

Osoby, które złożyły wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów, zobowiązane są odebrać decyzje w dziekanacie do końca listopada

19 listopad 2012

W załączeniu lista osób, które otrzymały stypendium Rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2012/2013. Kwota stypendium wynosi 550 zł/m-c. Informacja kiedy decyzje będą gotowe do odbioru pojawi się na stronie WWW wydziału (załącznik)

19 listopad 2012

Studenci, którzy pobierają stypendium socjalne, zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania bądź stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych,zobowiązani są odebrać decyzje (w dziekanacie, w godzinach pracy) do końca listopada

  • Podstrona 4 z 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5