Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Ogłoszenia - stypendia

USOS - konto bankowe 08 październik 2013

Informujemy, że urochomiona została możliwość uzupełniania konta bankowegona które student chce otrzymywać stypendia. Usługa ta jest obecna w USOSwebie w module płatności - konto bankowe. Jest ona dostępna tylko dla osób, które zgłaszają konto bankowe po raz pierwszy. W przeciwnym wypadku wszelkie zmiany konta bankowego należy zgłaszać w dziekanacie u Pani Joanny Różyckiej

18 wrzesień 2013

W celu prawidłowego wyliczenia dochodu za 2012 r. należy donieść kserokopię dokumentu PIT-11 dla rodziców, którzy posiadali dochód w 2012 roku i dochód ten jest uzyskiwany do chwili obecnej. W sytuacji, gdy jedno z rodziców prowadzi działalność gospodarczą należy złożyć kserokopię PITu składanego w Urzędzie Skarbowym. Dokument/y należy donieść do 5-go października br

16 lipiec 2013

Informujemy, że w dniach 22-26 lipca br. Pani Joanna Różycka będzie nieobecna. Wszelkie pytania dotyczące wypełniania wniosków stypendialnych prosimy kierować na adres poczty elektronicznejjoanna.rozycka@uni.wroc.pl.
Odpowiedzi zostaną udzielone po 26 lipca 2013

12 styczeń 2013

Informacje dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego ubiegających się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013

  1. Studenci, którzy nie pobierali w semestrze zimowym w roku akademickim 2012/2013 stypendium socjalnego, a zamierzają ubiegać się o nie w semestrze letnim - składają w dziekanacie stosowne dokumenty w terminie do 28 lutego 2013 r. (dochody wykazuje się za 2011 rok).
  2. Studenci pobierający w semestrze zimowym w roku akademickim 2012/2013stypendium socjalne, w przypadku gdy ich sytuacja materialna nie uległa zmianie, składają stosowne oświadczenie (wg wzoru „Oświadczenie po semestrze zimowym” znajdującego w zakładce stypendia - pliki do pobrania) w terminie do 28 lutego 2013 r.
  3. Maksymalna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie studenta uprawniająca go do otrzymania stypendium socjalnego w Uniwersytecie Wrocławskim nie ulega zmianie i wynosi 782 zł.
  4. Kwoty świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego w semestrze letnim w roku akademickim 2012/2013 pozostały bez zmian.

  • Podstrona 3 z 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5