Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Ogłoszenia - stypendia

Decyzje stypendialne 23 marzec 2018 17:08

Zapraszamy do dziekanatu wszystkich Państwa którzy ubiegają się o stypendium celem odbioru decyzji.

Pomoc materialna dla doktorantów w roku akademickim 2017/2018 14 czerwiec 2017 08:36

Doktoranci, którzy zamierzają ubiegać się o pomoc materialną w semestrze zimowym        w roku akademickim 2017/2018 zobowiązani są zarejestrować  wnioski o przyznanie stypendiów w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.usosweb.uni.wroc.pl   

                      

                   Ze względu na planowane zmiany w systemie USOS informacja o terminach składania wniosków o pomoc materialną zostanie podana na początku września 2017 r.

                                

Maksymalna miesięczna wysokość dochodu netto na  osobę w rodzinie doktoranta za 2016 rok uprawniająca  do ubiegania się o stypendium socjalne wynosić będzie - w roku akademickim 2017/2018  - 1.050,00 zł.

Doktorant

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2017/2018 14 czerwiec 2017 08:16

Studenci, którzy zamierzają ubiegać się o pomoc materialną w semestrze zimowym        w roku akademickim 2017/2018 zobowiązani są zarejestrować  wnioski o przyznanie stypendiów w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.usosweb.uni.wroc.pl   

                      

                   Ze względu na planowane zmiany w systemie USOS informacja o terminach składania wniosków o pomoc materialną zostanie podana na początku września 2017 r.

                                

Maksymalna miesięczna wysokość dochodu netto na  osobę w rodzinie studenta  za 2016 rok uprawniająca  do ubiegania się o stypendium socjalne wynosić będzie - w roku akademickim 2017/2018  - 1.050,00 zł.

Studenci,