Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Ogłoszenia - dydaktyka

Lektorat języka obcego dla studentów studiów II stopnia geologii - zapisy 16 czerwiec 2014

ZAPISY na lektorat języka obcego DLA STUDENTÓW studiów II stopnia GEOLOGII, którzy zostali przyjęci na studia w roku akademickim 2013/2014. Studenci w programie studiów mają lektorat języka obcego na poziomie B2+ w semestrze 3. Od poniedziałku w systemie USOS zostaną uruchomione zapisy na ten poziom. Informacja znajduje się i w systemie USOS i na stronie SPNJO, w zakładce Studia stacjonarne - rok I i II. W załączniku znajdują się szczegółowe informacje na ten temat (załącznik)

USOS studenci pierwszego roku studiów I i II stopnia 05 sierpień 2013

Studenci pierwszego roku studiów, w roku akademickim 2013/2014, pierwszego i drugiego stopnia, uzyskają dostęp do systemu usosweb po 15 sierpnia. Po założeniu indywidualnego konta studenci zostaną powiadomieni o sposobie logowania do systemu.

USOS dostęp do indywidualnego konta student 15 lipiec 2013

Studenci - BARDZO WAZNE - w celu uzyskania dostępu do indywidualnego konta studenta należy:

  1. wejść na stronę www.usosweb.uni.wroc.pl,
  2. wybrać opcję 'zaloguj się' (górny prawy róg),
  3. następnie w miejsce loginu wpisać numer indeksu i wybrać 'Zapomniane hasło' (dół okna dialogowego).

W razie problemów z zalogowaniem się w pierwszej kolejności prosimy o kontakt z dziekanatem

Komunikat 04 luty 2013

Studenci zobowiązani są do złożenia w dziekanacie indeksu i karty okresowych osiągnięć bezzwłocznie po zakończeniu sesji egzaminacyjnej - do 13.02.2013 r.

Studenci przystępujący do sesji poprawkowej winni złożyć wyżej wymienione dokumenty w terminie do 20.02.2013 r.
Ewentualne podania
o:
• warunkowe zezwolenie na kontynuowanie studiów w następnym semestrze
• powtórny wpis na semestr
składa się w dziekanacie wraz z indeksem i kartą okresowych osiągnięć w terminie do 20. 02. 2013 r.
Podania muszą być zaopiniowane przez Dyrektora do Spraw Dydaktycznych.

  • Podstrona 2 z 3
  • 1
  • 2
  • 3