Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Ogłoszenia - dydaktyka

USOS studenci pierwszego roku studiów I i II stopnia 05 sierpień 2013

Studenci pierwszego roku studiów, w roku akademickim 2013/2014, pierwszego i drugiego stopnia, uzyskają dostęp do systemu usosweb po 15 sierpnia. Po założeniu indywidualnego konta studenci zostaną powiadomieni o sposobie logowania do systemu.

USOS dostęp do indywidualnego konta student 15 lipiec 2013

Studenci - BARDZO WAZNE - w celu uzyskania dostępu do indywidualnego konta studenta należy:

  1. wejść na stronę www.usosweb.uni.wroc.pl,
  2. wybrać opcję 'zaloguj się' (górny prawy róg),
  3. następnie w miejsce loginu wpisać numer indeksu i wybrać 'Zapomniane hasło' (dół okna dialogowego).

W razie problemów z zalogowaniem się w pierwszej kolejności prosimy o kontakt z dziekanatem

Komunikat 04 luty 2013

Studenci zobowiązani są do złożenia w dziekanacie indeksu i karty okresowych osiągnięć bezzwłocznie po zakończeniu sesji egzaminacyjnej - do 13.02.2013 r.

Studenci przystępujący do sesji poprawkowej winni złożyć wyżej wymienione dokumenty w terminie do 20.02.2013 r.
Ewentualne podania
o:
• warunkowe zezwolenie na kontynuowanie studiów w następnym semestrze
• powtórny wpis na semestr
składa się w dziekanacie wraz z indeksem i kartą okresowych osiągnięć w terminie do 20. 02. 2013 r.
Podania muszą być zaopiniowane przez Dyrektora do Spraw Dydaktycznych.

Opłata za powtarzane przedmioty 04 luty 2013

Do dnia 10 marca br. należy wnieść opłatę za powtarzane przedmioty w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013 i dostarczyć dowód wpłaty do dziekanatu

  • Podstrona 2 z 3
  • 1
  • 2
  • 3