Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Ogłoszenia - dydaktyka

Opłata za powtarzane przedmioty 04 luty 2013

Do dnia 10 marca br. należy wnieść opłatę za powtarzane przedmioty w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013 i dostarczyć dowód wpłaty do dziekanatu

Komunikat dla studentów którzy podjęli studia od roku akademickiego 2011/2012 04 luty 2013

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 18.03.2011 roku regulującą zasady podejmowania i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat, studenci studiów stacjonarnych, którzy podjęli studia od roku akademickiego 2011/2012 są zobowiązani do złożenia oświadczenia dla każdego realizowanego kierunku studiów stacjonarnych w uczelni, w której studiują.

 

Oświadczenia składają studenci, którzy rozpoczęli w roku akademickim 2011/2012 i w latach następnych naukę na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. Należy wypełnić część 1 i 2 oświadczenia podając w punkcie 2 narastające wartości punktów ECTS (oświadczenie w załączniku)


      Oświadczenie należy złożyć w dziekanacie wraz z kartką okresowych osiągnięć i indeksem po uzyskaniu wszystkich wpisów.

  • Podstrona 3 z 3
  • 1
  • 2
  • 3