Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Ogłoszenia - dydaktyka

Studenci pierwszego roku studiów I stopnia 06 październik 2017 08:04

W dniu 10.10.2017r. o godzinie 10.00 odbędzie się dodatkowe ślubowanie dla osób, które nie brały udziału w uroczystej Immatrykulacji w dniu 28.09.2017r. Prosimy o przybycie o godzinie 09.50 do dziekanatu Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania środowiska w celu wypełnienia dokumentów.

Odbiór dyplomów 21 lipiec 2017 09:18

Od dnia 24 lipca br. zapraszamy do dziekanatu absolwentów  kierunków:  GOSPODARKA PRZESTRZENNA i GEOGRAFIA po odbiór dyplomów.

Informacje dot. nauczania języków obcych w Uniwersytecie Wrocławskim dla studentów przyjętych na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018 07 lipiec 2017 10:01

Studia I stopnia

                      

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych są zobowiązani wykazać się znajomością języka  obcego ( zalecany język angielski ) na poziomie B2II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw , zobowiązani są do kontynuacji nauki języka, który dobrze znają. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej  studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego

Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl/ w terminie od 1.09. do 24.09.2017  do godz. 23.59. 

 

Test kwalifikacyjny  z języka obcego odbędzie się   29.09.2017  godz. 08.00

 Studenci proszeni są o przybycie 15 minut wcześniej.

 

 1. angielski s. 3D ul. Uniwersytecka 7/10
 2. niemiecki s. 318 i s. 418 ul. Uniwersytecka 22/26
 3. francuski s. 318 i s. 418 ul. Uniwersytecka 22/26
 4. hiszpański s. 318 i s. 418 ul. Uniwersytecka 22/26
 5. włoski s. 318 i s. 418 ul. Uniwersytecka 22/26
 6. rosyjski s. 318 i s. 418 ul. Uniwersytecka 22/26

 

 

Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego

 

 1. Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość

            językową na poziomie co najmniej B2 , świadectwo matury międzynarodowej

            lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/

            rosyjskiej nie muszą  przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu.

            Wykaz dokumentów zwalniających znajduje się na stronie  

            http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/certyfikaty-zwalniające-20132014

 

 1. Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z  egzaminu jest przepisywana.
 2. Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem ,że efekty kształcenia są takie same jak na UWr

 

            W  wyżej wymienionych przypadkach należy zgłosić się do kierowników

            zespołów językowych od 2 do 30 listopada w celu przepisania oceny.

            Przed tym terminem studenci proszeni są o założenie konta  na stronie

                                   https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl/

 

 1. Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku zaliczonego poziomu B1 lub B2I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie, a w przypadku B2II przystąpić do egzaminu końcowego w sesji.

            Zasady nauczania znajdują się na stronie

            http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/rok-i-i-ii-studia-stacjonarne

 

 

07 lipiec 2017 09:56

Studia II stopnia

 

LEKTORAT JĘZYKA NOWOŻYTNEGO - POZIOM B2+

Student dokonuje wyboru języka nowożytnego w ramach możliwości organizacyjnych Studium.

Studenci  studiów stacjonarnych II stopnia nie przystępują do testu kwalifikacyjnego z języka obcego .

Grupy na poziomie B2+ zostaną utworzone na podstawie zapisów na wybrany język.

Studenci kierunków: Geografia, Geografia, specjalność tourism and hospitality i Gospodarka przestrzenna zgodnie z programem będą uczęszczali na lektorat w semestrze 2, a Geologia   w semestrze 3. Studenci zostaną poinformowani o zapisach w terminie późniejszym.

Studenci studiów stacjonarnych  drugiego stopnia, którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe  na poziomie C1 lub C2 honorowany przez Studium nie muszą uczęszczać na lektoraty w Studium

 

 http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/certyfikaty-zwalniające-20132014

 

Studenci proszeni są o zgłoszenie się z oryginałem certyfikatu do kierowników zespołów językowych przed terminem zapisów na lektorat na danym kierunku w celu przepisania oceny.

 

Lektorat języka nowożytnego - poziom B2plus 08 czerwiec 2017 09:16

Lektorat języka nowożytnego - poziom B2plus

Studenci obecnego (2016/2017) I roku studiów stacjonarnych II stopnia, którzy zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2+ w trzecim semestrze (semestr zimowy 2017/2018)

Wymagany poziom i termin egzaminu.pdf

proszeni są o zapisanie się w systemie USOS UL (patrz instrukcja poniżej) na wybrany język w terminie od 12.06.2017 do 26.06.2017 do godz.23.59.

Wyboru języka nowożytnego dokonuje student w ramach możliwości organizacyjnych Studium.

UWAGA! Studenci nie przystępują do testów kwalifikacyjnych.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronie www.spnjo.uni.wroc.pl, które znajdują się w zakładce STUDIA STACJONARNE / Studenci przyjęci na studia w roku akademickim 2013/2014 i później - Zasady uczestnictwa w lektoracie - studia 2 stopnia.

Instrukcja dla studenta określająca sposób zapisów na lektoraty na poziomie B2+:

 • Student wchodzi na stronę: https://zapisy.uni.wroc.pl (jest to jedyna możliwość zapisania się na lektorat B2+)
 • Loguje się na stronie – ten sam login i hasło co do USOSWeb [otwiera się okienko z widokiem ‘Twój koszyk’ – jest to tabela z informacją m.in. o wydanych dotąd żetonach, liczbą pozostałych żetonów, itd.]
 • Przechodzi do zakładki ‘Rejestracje’ (60 żetonów przypada dla B2+)
 • Student wybiera kolejno: turę > grupę przedmiotów > przedmiot > grupę, do której chce się zapisać (opis grupy pokaże się po najechaniu na nią kursorem myszki lub jako ‘Dodatkowa informacja” po kliknięciu na nią; będzie tam informacja o kierunku/kierunkach, z których studenci mogą się zapisać do danej grupy)
 • Student zapisuje się do wybranej grupy poprzez dodanie jej do ‘Koszyka’ [dodane do koszyka = zapisanie do grupy]
 • Po migracji danych student będzie widoczny w grupie w USOSie.

UWAGA !

Studenci obecnego I roku, którzy zgodnie z programem studiów mieli obowiązek zdania egzaminu na poziomie B2+ w 1 lub 2 semestrze w roku akademickim 2016/2017, ale nie uczęszczali na lektorat, a także nie zostali zwolnieni z egzaminu, proszeni są o zgłoszenie się na zapisy do Sekretariatu SPNJO w godz. 9.00 – 14.00 , pl. Nankiera 2/3 , pok. 03 w dniach: 12.06.2017 - 26.06.2017.

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia ,którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe na poziomie C1 lub C2 honorowany przez Studium nie muszą uczęszczać na lektoraty w Studium (zob. STUDIA STACJONARNE / Studenci przyjęci na studia w roku akademickim 2013/2014 i później / zwolnienie z lektoratu).

 • Podstrona 1 z 3
 • 1
 • 2
 • 3