Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Kryteria oceny pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału

 

W załączniku (załącznik1); (załącznik2)znajdują się kryteria oceny pracowników naukowo-dydaktycznych, Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego.