Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Kontakt z administratorem

Przemysław Babula
przemyslaw.babula@uwr.edu.pl

http://www.wnoz.uni.wroc.pl/
tel (71) 375 21 24

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania

Środowiska