Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Koła naukowe

 Studenckie  Koło Naukowe Geografii im. Juliana Czyżewskiego (odnośnik)
 Studenckie Koło Naukowe Geologów   (odnośnik)
 Studenckie Koło Naukowe  Gospodarki Przestrzennej