Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Koła naukowe

SKN Fizjografów ' FIZJO-GRAF' (odnośnik)

SKN Geografii im. Juliana Czyżewskiego (odnośnik)

SKN Geologów (odnośnik)

SKN Petrologów
(odnośnik)

 

SKN Ochrony Środowiska (odnośnik)