Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Stypendia dla studentów

Stypendia socjalne na semestr letni 2019/2020
 

 


 

Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego mogą korzystać z następujących świadczeń:

  • stypendium socjalnego (z możliwością jego zwiększenia z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki)
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi
  • stypendium Rektora
  • stypendium Ministra

Aktualne informacje na temat stypendiów, regulaminy oraz wzory oświadczeń.

 


 

Stypendium Rektora:

 

Szczegółowe zasady sporządzania list rankingowych do stypendium Rektora dla studentów I stopnia (załącznik)

Szczegółowe zasady sporządzania list rankingowych do stypendium Rektora dla studentów II stopnia (załącznik)

 


 

Sprawami socjalno-bytowymi studentów studiów
stacjonarnych i doktorantów zajmuje się

Ewa Zych
tel. (071) 375-2462
e-mail