Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

« Powrót
Stypendia 12 grudzień 2017 10:57

Wszystkie osoby, którym przyznano stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych zapraszamy do dziekanatu po odbiór decyzji do dnia 22.12.2017 r.