Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

« Powrót
Informacje dot. nauczania języków obcych w Uniwersytecie Wrocławskim dla studentów przyjętych na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018 07 lipiec 2017 10:01

Studia I stopnia

                      

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych są zobowiązani wykazać się znajomością języka  obcego ( zalecany język angielski ) na poziomie B2II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw , zobowiązani są do kontynuacji nauki języka, który dobrze znają. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej  studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego

Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl/ w terminie od 1.09. do 24.09.2017  do godz. 23.59. 

 

Test kwalifikacyjny  z języka obcego odbędzie się   29.09.2017  godz. 08.00

 Studenci proszeni są o przybycie 15 minut wcześniej.

 

  1. angielski s. 3D ul. Uniwersytecka 7/10
  2. niemiecki s. 318 i s. 418 ul. Uniwersytecka 22/26
  3. francuski s. 318 i s. 418 ul. Uniwersytecka 22/26
  4. hiszpański s. 318 i s. 418 ul. Uniwersytecka 22/26
  5. włoski s. 318 i s. 418 ul. Uniwersytecka 22/26
  6. rosyjski s. 318 i s. 418 ul. Uniwersytecka 22/26

 

 

Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego

 

  1. Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość

            językową na poziomie co najmniej B2 , świadectwo matury międzynarodowej

            lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/

            rosyjskiej nie muszą  przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu.

            Wykaz dokumentów zwalniających znajduje się na stronie  

            http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/certyfikaty-zwalniające-20132014

 

  1. Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z  egzaminu jest przepisywana.
  2. Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem ,że efekty kształcenia są takie same jak na UWr

 

            W  wyżej wymienionych przypadkach należy zgłosić się do kierowników

            zespołów językowych od 2 do 30 listopada w celu przepisania oceny.

            Przed tym terminem studenci proszeni są o założenie konta  na stronie

                                   https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl/

 

  1. Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku zaliczonego poziomu B1 lub B2I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie, a w przypadku B2II przystąpić do egzaminu końcowego w sesji.

            Zasady nauczania znajdują się na stronie

            http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/rok-i-i-ii-studia-stacjonarne