Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształowania Środowska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

« Powrót
Wybory do organów Samorządu Doktorantów na kadencję 2016- 2018 02 grudzień 2016 09:21

OBWIESZCZENIE

 

Prorektor ds. Studenckich zarządza przeprowadzenie wyborów

do organów Samorządu Doktorantów

na kadencję 2016- 2018

 

Na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska wybory odbędą się

7 grudnia 2016 r. (środa) o godzinie 10:30

w sali nr 336 Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego pl. Uniwersytecki 1

(Gmach główny UWr II piętro)

 

 

 

Dziekan

Dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr

lib-wybory-sam.-doktorantow.pdf