Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształowania Środowska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

« Powrót
LEKTORAT - terminy testów kwalifikacyjnych na lektoraty Rrok akademicki 2016 / 2017

dla studentów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych  I stopnia

 

Kierunek Geografia (załącznik)
Kierunek Geologia (załącznik)
Kierunek Gospodarka przestrzenna (załącznik)
Kierunek Inżynieria geologiczna (załącznik)
Kierunek Turystyka (załącznik)

 

Informacje o zapisach na lektorat B2+ dla  studentów przyjętych na I rok studiówstacjonarnych II stopnia w roku akademickim  2016/2017 (załącznik)