Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształowania Środowska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

« Powrót
Lektorat języka nowożytnego - poziom B2+ (zapisy)

Studenci obecnego I roku studiów II stopnia, którzy zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2 + w semestrze zimowym w roku akademickim 2015/2016
http://www.spnjo.uni.wroc.pl/sites/default/files/files/wymogi_studia2stopnia_2014_2015.pdf
     Studenci proszeni są o zapisanie się w systemie USOS (patrz instrukcja poniżej) na wybrany język w terminie od 16.06.2015 do 30.06. 2015 do godz.23.59.
     Wyboru języka nowożytnego dokonuje student w ramach możliwości organizacyjnych Studium.
UWAGA! Studenci nie przystępują do testów kwalifikacyjnych.
     Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronie http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/rok-i-stacj-2-stopnia-zasady.

Instrukcja dla studenta określająca sposób zapisów na lektoraty na poziomie B2+:

  • Student wchodzi na stronę: https://zapisy.uni.wroc.pl (jest to jedyna możliwość zapisania się na lektorat B2+);
  • Loguje się na stronie – ten sam login i hasło co do USOSWeb (otwiera się okienko z widokiem ‘Twój koszyk’ – jest to tabela z informacją m.in. o wydanych dotąd żetonach, liczbą pozostałych żetonów, itd.);
  • Przechodzi do zakładki ‘Rejestracje’ (60 żetonów przypada dla B2+);
  • Student wybiera kolejno: turę > grupę przedmiotów > przedmiot > grupę, do której chce się zapisać (opis grupy pokaże się po najechaniu na nią kursorem myszki lub jako 'Dodatkowa informacja” po kliknięciu na nią; będzie tam informacja o kierunku/kierunkach, z których studenci mogą się zapisać do danej grupy)
  • Student zapisuje się do wybranej grupy poprzez dodanie jej do 'Koszyka' (dodane do koszyka = zapisanie do grupy);
  • Po migracji danych student będzie widoczny w grupie w USOSie.